Healthcare Systems Manager - Enrollment

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima može se upisati osoba koja ima:

a) Kvalifikaciju na razini:

  • Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnog studija (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju); ili
  • Završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica“ prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva; ili
  • Završen sveučilišni preddiplomski studij; ili
  • Završen stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima); ili
  • Završeni sveučilišni dodiplomski studij;

b) Najmanje 1 (jednu) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u zdravstvenom sustavu, što dokazuje potvrdom organizacije;

c) Aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office);

d) Jezične kompetencije iz engleskog jezika u govoru i pismu na razini B2

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu