Tax Specialist - Enrollment

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za poslove poreznog specijalista / specijalistice može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnog studija u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju); ili

b) Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica” prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva; ili

c) Završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije ili prava; ili

d) Završen stručni dodiplomski studij u u polju ekonomije ili prava u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima); ili

e) Završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije ili prava; ili

f) Završena četverogodišnja srednja škola pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na računovodstvenim, financijskim i poreznim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu