Tax Specialist - About program

Program stručnog osposobljavanja – Porezni specijalist

Naziv programa: Program osposobljavanja za poslove poreznog specijalista/specijalistice

Porezni se propisi stalno mijenjaju, što je danas posljedica djelovanja nekoliko čimbenika. Prvo, porezi su instrument nacionalne ekonomske politike te se kao takvi mijenjaju u ovisnosti o promjeni gospodarskih okolnosti i ciljeva ekonomske politike. Drugo, porezi su u sve većoj mjeri predmet harmonizacije na razini Europske unije, pa je Hrvatska kao članica obvezna u svoj porezni sustav unositi relevantne i sve brojnije elemente zajedničke stečevine EU-a. Treće, s gospodarskim i tehnološkim razvojem, te sve većom globalizacijom gospodarskih aktivnosti, razvija se poslovna praksa te se porezni sustavi moraju mijenjati na način da se poreznim propisima predvidi postupanje poreznih obveznika i poreznih vlasti u slučajevima ranije nepostojećih poslova i transakcija.

Ovaj program uvažava činjenicu da se područje poreza neprestano razvija, te da stoga postoji izražena potreba unutar poslovnih subjekata za dobrim poznavanjem toga područja i za vještinama stalnog praćenja i pravilne primjene novina u poreznim propisima. U Hrvatskoj danas u trgovačkim društvima i obrtima velik broj djelatnika s dugogodišnjim iskustvom i različitim razinama formalnog obrazovanja radi na poslovima povezanim s porezima. S obzirom na stalne promjene i razvoj poreznog zakonodavstva te sve veću kompleksnost poslovne prakse, svima im je potrebno daljnje sustavno usavršavanje.

Program je sastavljen s ciljem da polaznik dobije uvid u relevantne porezne propise u Republici Hrvatskoj kao i elemente zajedničke porezne politike Europske unije uvedene u porezni sustav Republike Hrvatske. Također, cilj je podučiti polaznika da postupa u skladu s relevantnim poreznim propisima u konkretnim poslovnim situacijama. Polaznik također upoznaje elemente pravnog sustava povezane s poslovanjem pravnih i fizičkih osoba te stječe vještine potrebne za financijsko izvještavanje i izradu poreznih prijava.

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu