Financial Managment - Tuition

Školarina

Troškovi godišnje školarine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment financija iznose od 23.850 kn do 29.000 kn (+ troškovi upisnine od 500 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

Modeli plaćanja

Model Način plaćanja Popust (redovni i izvanredni studij) Korištenje parkinga
A jednokratno plaćanje
kredit komercijalnih banaka
10% Da
B plaćanje kreditnom karticom Diners
potrošački kredit Diners
5% Da
C plaćanje na 10 obroka
plaćanje kreditnom karticom (American, Master, Maestro, Visa)
potrošački kredit
0% Da
D beskamatni poček (70%+30%) 0% Ne

 

Uplaćena školarina za akademsku godinu obuhvaća:

 • predavanja i vježbe /seminare prema usvojenom nastavnom planu i programu;
 • kolokvije i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećem Pravilniku o studiju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, a posebno sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informatičkog sustava Effectusa;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke.

Školarina ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje;
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu