Financial Managment - About study

O studiju

Visoko učilište Effectus ustrojava i izvodi Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija koji traje dvije (2) akademske godine odnosno četiri (4) semestra.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se 120 ECTS bodova.

Suvremeno poslovno okruženje karakteriziraju mnogostruke brze i brojne promjene na financijskim tržištima diljem svijeta te promjene pravnih propisa koji uređuju specifična područja, a sve s ciljem prilagodbe novonastalim situacijama.

Takvo dinamično okružje zahtijeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene u oba područja, na području financija, ali i na području prava.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija ostvaruje integrirani pristup k oba aspekta uključujući pritom i upravljanje rizicima te upoznavanje studenata s primjenom konkretnih financijskih i pravnih načela i normi u teoriji i praksi.

Ovaj studij pravi je izbor za one koji već imaju određeno iskustvo bilo u području financija ili u području prava jer objedinjuje i usklađuje oba područja i pruža znanja potrebna za uspješan opstanak na stalnim mijenama obilježenom tržištu.

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu