Partner institutions

Partner Institutions

Austria

1. CAMPUS 02 – financije i menadžment, Graz
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
www.campus02.at

Belgium

1. UC Leuven Limburg, Limburg
www.ucll.be/international/programmes/exchange-students

Czech Republic

1. Sveučilište Masaryk, Pravni fakultet, Brno
Masarykova univerzita, Pravnicka fakulta
www.muni.cz/law

Italy

1. Sveučilište u Bologni / Alma mater studiorum – Universita di Bologna
Pravni fakultet, Scuola di giurisprudenza
www.law.unibo.it/en/index.htm

2. Fakultet za ekonomiju, menadžment i statistiku/ Scuola di economia, management e statistica
www.ems.unibo.it/en/index.htm

3. Sveučilište u Firenzi, Firenza
Università degli studi di Firenze
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10340.html

Latvia

1. Visoka škola za poslovanje i financije , Riga
Banku Augustskola
www.ba.lv/en/

Lithuania

1. Javno sveučilište Klaipeda, Fakultet za društvene znanosti, Klaipeda
Klaipėdos valstybinė kolegija
www.klvtk.lt/old/index.php/lt/klaipeda-state-college

Hungary

1. Sveučilište Corvinius, Fakultet za poslovnu adminsitraciju, Budimpešta
Budapesti Corvinius Egyetem
www.portal.uni-corvinus.hu

Poland

1. Sveučilište u Bialymstoku, Pravni fakultet, Bialymstok
Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Prawa
www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/index.php

2. Visoka škola za bankarstvo i menadžment, Krakow
Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
www.wszib.edu.pl/index.php?change_lang=en

3. Visoka škola za ekonomiju, Katowice
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
www.gwsh.pl/katowice-school-of-economics

Slovakia

1. Sveučilište Comenius, Bratislava
Univerzita Komenskeho v Bratislave
www.uniba.sk

Slovenia

1. Sveučilište u Mariboru, Ekonomsko poslovni fakultet, Maribor

2. Sveučilište u Mariboru, Pravni fakultet, Maribor
www.um.si/en/Pages/default.aspx

3. Europski Pravni fakultet, Nova Gorica
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
www.evro-pf.si

4. Fakultet za društvene znanosti, Ljubljana
Fakulteta za družbene vede
www.fdv.uni-lj.si

5. Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko, Novo Mesto
www.fupi.vs-nm.si
 
6. Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto
www.fpuv.vs-nm.si

Spain

1. Sveučilište Valencia, Pravni fakultet, Valencia
Universitat de Valencia, Grado en Derecho
www.uv.es/uvweb/college/en/undergraduate-studies/grau-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847455682

2. UAX, Sveučilište Alfonso el Sabio, Madrid
UAX, Universidad Alfonso el Sabio, Madrid
www.uax.es

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu