Financial Managment

Specijalistički diplomski stručni studij – Menadžment financija

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra
ECTS bodovi: 120
Stručni naziv: Stručni specijalist/specijalistica menadžmenta financija
Način studiranja: redovni i izvanredni

Ovaj studij osigurava stjecanje specijalističkih znanja iz područja financija, čime student stječe kompetencije u području suvremenih analitičkih tehnika i novih vještina s osnovama za financijsko odlučivanje u svakodnevnoj praksi te povećanom individualnom učinkovitošću u području financija. Nakon završetka ovog programa student će biti osposobljen obavljati niz poslova kako iz gospodarskog, a tako i iz javnog sektora kao što su poslovi financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, kreditnog savjetovanja u bankama, vođenja korporativnih financija, upravl janja rizicima i stječe kompetentnost za vođenje računovodstvenih poslova tvrtke, financijskog poslovanja i za rješavanje financijskih  problema tvrtke, kao i za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima. Završeni student posebice će biti osposobljen za  obavljanje poslova na  području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu