Location

LOCATION

Address: John F. Kennedy Square 2, Zagreb

Tram stop: Harambašićeva

Tram lines: 1, 9, 17

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu