Coordinator for Preparing and Implementing European Union projects - Program duration

Trajanje programa i način izvođenja

Fond sati: Program u trajanju od 160 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 100 sati te vježbi u trajanju od 60 sati.

Vrijeme održavanja: četvrtak- petak, od 17-21 sat

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu