Manager of Communal Organizations - Price

Cijena školarine

Cijena: 15.000 kuna (uključen PDV, radni pribor i literatura)

Polaznici mogu platiti školarinu jednokratno ili u obrocima:

  • za jednokratnu uplatu 10% popusta, a svaki sljedeći polaznik dobiva dodatni popust
  • mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu