Specialist for Supervision and Corporate Management - Accreditation

Program usavršavanja za poslove nadzora i korporativnog upravljanja prvi je akreditirani program u Republici
Hrvatskoj i izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: , Ur. br.: i Agencije za
strukovno obrazovanje odraslih, Klasa:

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu