Specialist for Supervision and Corporate Management

Letak_Specijalist_za_nadzor_i_korporativno_upravljanje-NASLOVNA

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON – LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu