Specialist for Supervision and Corporate Management

Letak_Specijalist_za_nadzor_i_korporativno_upravljanje-NASLOVNA

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON – LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu