Manager of Human Potential - Courses

MENADŽERSKI STRATEGIJSKI PRISTUP RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

Menadžment i suvremeni menadžerski modeli u upravljanju ljudskim potencijalima

 • Promjene u okruženju i organizaciji koje utječu na upravljanje ljudskim potencijalima
 • Menadžerske funkcije u upravljanju ljudskim potencijalima
 • Definiranje strategije upravljanja ljudskim potencijalima
 • Politika razvoja ljudskih potencijala u organizaciji, razvoj karijera i upravljanje talentima
 • ULJP kao partner menadžmenta i svih članova organizacije

Upravljanje ljudskim potencijalima

 • Osnove, znače i sadržaj upravljanja ljudskim potencijalima
 • Analiza radnog mjesta
 • Testiranje i selekcija
 • Planiranje ljudskih potencijala
 • Metode i vrste intra-organizacijskih istraživanja
 • Analiza i kontrola ljudskih potencijala
 • Motivacija i radna učinkovitost
 • Mogućnost mjerenja doprinosa ULJP u ostvarivanju organizacijskih ciljeva

Marketing i tržište rada

 • Tržište – funkcije, tipologija okruženje
 • Ponašanje kupaca i potrošača
 • Tržište rada i marketinške tehnike
 • Korištenje IT rješenja za promociju i oglašavanje
 • Suvremeni trendovi: nova promišljanja u marketingu, upravljanje organizacijskim znanjem (knowledge management), upravljanje organizacijskom inovativnošću (idea management).
 • Primjena analize internih organizacijskih mreža u optimizaciji ULJP

RAZVOJ I KORIŠTENJE LJUDSKIH POTENCIJALA KAO POSLOVNA FUNKCIJA ORGANIZACIJE

Pravni kontekst upravljanja ljudskim potencijalima

 • Ugovor o radu,
 • radno vrijeme i dopusti,
 • plaće,
 • prestanak ugovora o radu
 • elementi radnog odnosa
 • zaštita na radu

Komunikacijske vještine, etika i poslovna izvrsnost

 • Temeljne zakonitosti djelovanja odnosa s javnošću
 • Tehnike poslovnog pregovaranja
 • Strategije rješavanja konflikata i upravljanje internom organizacijskom komunikacijom
 • Etika u poslovanju i upravljanju
 • Korporativna društvena odgovornost
 • poslovna izvrsnost (NLP)
 • Primjena umjetne inteligencije i ekspertnih sustava u optimiziranju ULJP
 • Sigurnost podataka

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu