Manager of Human Potential - Enrollment

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja ljudskih potencijala može se upisati osoba koja ima:

  • Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnog studija u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
  • Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava, psihologije ili sociologije u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica”; ili
  • Završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
  • Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava, psihologije ili sociologije u trajanju od najmanje 3 godine; ili
  • Završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
  • Završena četverogodišnja srednja škola pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u odjelu ljudskih potencijala

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu