Manager of Human Potential - About program

Program stručnog usavršavanja- Voditelj ljudskih potencijala

Naziv programa: Program usavršavanja za poslove voditelja/-ice ljudskih potencijala

Uloga današnjeg menadžmenta ljudskih potencijala zahtijeva široku mrežu odgovornosti koja uključuje organizacijsko vođenje i strateško promišljanje. Uz rast tržišta, odjeli ljudskih potencijala postaju izuzetno važni kod donošenja poslovnih odluka i implementacije strategije ljudskih potencijala koja je u skladu sa širim organizacijskim strategijama. Cilj programa je polaznike upoznati s novim trendovima u upravljanju ljudskim potencijalima i usavršiti ih u korištenju novih metoda i spoznaja u svakodnevnoj praksi.

Formalno odobren program cjeloživotnog obrazovanja Usavršavanje za poslove voditelja/voditeljice ljudskih potencijala je javno verificiran od strane nadležnog Ministarstva.

Nakon što okonča pohađanje programa, polaznik dobiva javnu ispravu (uvjerenje) kojom se potvrđuje završetak programa i koja mu omogućuje upis stečenog zvanja u e-radnu knjižicu

Contact us

EFFECTUS – College for Law and Finance – The University College

J.F.Kennedys square 2, HR - 10000 Zagreb, Croatia, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu