Manager of Human Potential

Letak_Voditelj_ljudskih_potencijala-NASLOVNA

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON – LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu