19.01.2017

Gostujuće predavanje prof. dr. Istvana P. Szekelya, direktora u Općoj upravi za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) Europske Komisije

17. siječnja 2017.

Studentima EFFECTUS-a – studija financija i prava održano je Skype predavanje na temu “Koordinacija europskih ekonomskih politike i Europski semestar: kako se kreira ekonomska politika u Europskoj Uniji “, na kojem je gostovao prof.dr. Istvan P. Szekely, direktor u Općoj upravi za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) Europske komisije.

Studenti EFFECTUS-a imali su priliku čuti iz prve ruke o EU semestru i EU koordinaciji ekonomske politike općenito. Pri tome su upoznati s praktičnim iskustvima u provođenju EU procesa na području ekonomske i financijske integracije. 

Popunjena dvorana učilišta, diskusija  kao i brojnost pitanja koja su studenti postavili prof.  Szekelyu, dokaz su velikog interesa studenata za aktualne teme koje se odnose na EU politike i upravljanje EU procesima.

Ovim predavanjem na relaciji Bruxelles – Zagreb, EFFECTUS pokazuje opredijeljenost i važnost europskog identiteta te povezanost s najboljim stručnjacima.

Gostujućeg predavača na EFFECTUS-u kao domaćini su pozdravili Jelena Uzelac, prodekanica za nastavu i domaćin predavanja te dr.sc. Mario Švigir u okviru čijeg predmeta  “Suvremeni ekonomski i politički procesi” je i održano ovo gostujuće predavanje.

Pogledajte nekoliko fotografija!

no images were found

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu