15.01.2017

Effectus na društvenim mrežama

effectus_facebook_link

effectus_youtube_link

effectus_instagram_link

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu