22.12.2016

Dodijeljena Dekanova nagrada najboljim studentima – 21.12.2016.

Na Božićnom domjenku održanom 21.12.2016. godine dekanica dr.sc. Mira Lenardić dodijelila je DEKANOVU NAGRADU našim najboljim studentima za akademsku godinu 2015/2016.
Dekanova nagrada dodjeljuje se u vidu popusta na utvrđenu školarinu za upis u narednu godinu studija.

Dobitnici Dekanove nagrade su:

1. godina stručnog studija FINANCIJE I PRAVO:

 • Ivana Leinweber
 • Silvija Mrvoš
 • Nives Krajina
 • Kristina Vukelić

2. godina stručnog studija FINANCIJE I PRAVO:

 • Natalija Buljanović

3. godina stručnog studija FINANCIJE I PRAVO:

 • Tatjana Sitar
 • Jure Vučenović
 • Iris Urem
 • Nada Đuksi

1. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija MENADŽMENT FINANCIJA:

 • Ivona Javorović
 • Goran Rogić
 • Lucija Raguž- Vodenac
 • Milan- Mišo Šegan
 • Ivan Ćurković
 • Ivana Kosijer
 • Antonia Mikecin
 • Ana Šimir

2. godina specijalističkog diplomskog stručnog studija MENADŽMENT FINANCIJA:

 • Lidija Malčević
 • Veronika Radica
 • Marko Lukač
 • Tena Tabaček
 • Igor Mirić
 • Natali Sabalić
 • Jelena Lovreković
 • Nikolina Hrg
 • Biljana Švaljek

Čestitamo dobitnicima i želimo im puno uspjeha u daljnjem studiranju!!!

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu