30.11.2016

Novi uspjeh EFFECTUSA

Ovih dana stigla je još jedna potvrda kvalitete EFFECTUSA. Prodekanica za nastavu i studijske programe Jelena Uzelac i Predstojnik Katedre za pravo Vedran Ceranić uvršteni su u listu arbitara Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja. Revidirana lista arbitara objavljena je u Narodnim novinama broj 109/2016 od 25. studenog 2016. godine. Stalno arbitražno sudište pri HGK pruža domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova. Sudište omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja.

Sudište predstavlja ustanovu s dugogodišnjom tradicijom i u listu arbitara uvrštavaju se najizvrsniji stručnjaci.

Čestitamo prodekanici i predstojniku Katedre i želimo im puno uspjeha u radu.

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu