24.11.2016

Specijalist/ica za nadzor i korporativno upravljanje – nastava započinje 07.02.2017.

porezni-specijalist_115Otvorene su prijave za upis nove generacije programa usavršavanja za specijaliste/ice za nadzor i korporativno upravljanje

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

Nastava započinje 07. veljače 2017.

 

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu