24.11.2016

ZAPOČINJU UPISI NOVE GENERACIJE POLAZNIKA U PROGRAME STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

NASTAVA ZA NAVEDENE PROGRAME POČINJE 06.03.2017. god.

Prijavite se on line ili kontaktirajte Učilište na 091 2080 067

Contact us

Visoko učilište Efectus - visoka škola za financije i pravo

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu